8 ตำแหน่ง “ปิดทองหลังพระ” ช่วยเสริมดวงให้ชีวิตรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

ปิดทองหลังพระ ตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่งบอกถึงอะไร ที่จะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตของคุณรุ่งเรือง ซึ่งการปิดทองหลังพระนั้น ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชน สนใจในพระพุทธศาสนาอีกด้วย 1.ตำแหน่ง พระพักตร์ของพระพุทธรูป (หน้า) เสริมดวงการงานให้ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ2.ตำแหน่ง พระอุทร (ท้อง) เสริมดวงให้ชีวิตมีแต่ความสุข อุดมสมบูรณ์พูลสุข พร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง3.ตำแหน่ง พระนาภี (สะดือ) เสริมดวงไม่ให้ตกยากลำบาก มีคนคอยอุปถัมภ์ เลี้ยงดู4.ตำแหน่ง พระเศียร (ศรีษะ) เสริมดวงให้มีสติปัญญา การเรียนการศึกษาสำเร็จ ความจำเป็นเลิศ5.ตำแหน่ง พระอุระ (หน้าอก) เป็นที่รักใคร

Continue reading8 ตำแหน่ง “ปิดทองหลังพระ” ช่วยเสริมดวงให้ชีวิตรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ