ชีวิตคู่

ในโลกนี้ไม่มีใครดีที่สุด ทุกคนย่อมมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน แต่เมื่อแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคู่อยู่ยืนยาวได้ นั้นก็คือ การให้อาภัยและการปล่อยวาง บางทีคนที่เรารักอาจไม่ใช่คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วย คนที่เรารักบางทีอาจไม่เหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กับเรา เขาจะเหมาะแค่เพียงให้เราได้แอบรัก แอบคิดถึง ในความเป็นจริง เราย่อมจะรู้ดีว่าคนที่จะอยู่กับเราได้นั้นจะต้องเป็นคนอย่างไร

      ชีวิตคู่สมัยนี้คิดกันแต่ที่จะเลือกคนที่เรารัก แต่ไม่ได้มองถึงความเหมาะสมและลืมที่จะศึกษานิสัยใจคอให้ลึกซึ้ง ว่าเมื่อต้องอยู่ด้วยกันจริงๆ แล้วเขากับเราจะเข้ากันได้ไหม เขาเป็นคนยังไง จะอยู่ด้วยกันตลอกชีวิตมั้ย

ในวันที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความเป็นตัวตนของแต่ละคนก็เผยออกมา ความรักที่คิดว่ามีมากมายมันก็เริ่มลดลง เมื่ออยู่กันนานเข้าความรักมักจะมาช้ากว่าสิ่งอื่นเสมอ อะไรๆ แต่ก่อนที่เคยทำไม่ดีก็มองข้ามไม่เคยสนใจ แต่พออยู่ด้วยกันนานเข้า นิดๆ หน่อยๆ ทำอะไรก็ขัดหูขัดตา และมักจะจบลงด้วยการเลิกลา หย่าร้าง

           หากจะเลือกใครสักคนเป็นชีวิตคู่ เราควรมองเขาให้นานให้มากกว่าความรัก เราควรอยู่กันคนที่ใช่ คนที่เหมาะสมกับเรา สามารถรับสภาพกับตัวตนที่แท้จริงของเรา มากกว่าเรียกร้องหาสิ่งที่เป็เพียงความว่างเปล่า…

Related Posts