ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาวจีนยูนานที่หมู่บ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะได้เชยชมกับความสวยงามในรูปแบบธรรมชาติต่าง ๆ มากมายแล้ว หรือแม้กระทั่งการได้เชยชมความงดงามของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์ รวมไปถึงการได้เดินทางสัมผัสกับวิวทิวทัศน์แห่งความเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นคล้ายกับการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ ทำให้ทริปการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหลากหลายรูปแบบที่นักท่องเที่ยวจะเกิดความสนใจ

และล่าสุดรูปแบบของการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักต้องการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสงบและร่มรื่น อีกทั้งการได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้จริง หรือได้สัมผัสหากไม่มีโอกาสได้พบเห็น นั่นก็คือ วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างของบุคคล กลุ่มคน ชุมชน หมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งชนชาติหรือเชื้อชาติที่แตกต่างกันออกไปจากไทยเรา หากเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของเพื่อนบ้านภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เราคงต้องยกให้กับพื้นที่แห่งจังหวัดเชียงใหม่ เพราะพื้นที่ของเชียงใหม่ในหุบเขาต่าง ๆ อีกทั้งดอยสูงที่อยู่เหนือขึ้นไป มักจะเป็นพื้นที่ถิ่นฐานอยู่อาศัยของชนเผ่าหลากหลายชนเผ่าด้วยกัน อย่างเช่น การท่องเที่ยวที่เชียงใหม่อย่างหมู่บ้านหลวง เปรียบเสมือนเป็นหมู่บ้านหลวงของชาวจีนยูนานที่อพยพถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ ซึ่งมีประวัติการอพยพถิ่นฐานจากประเทศจีนมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พวกเขาก็ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักผลไม้ ได้แก่ ลูกพลัม ลูกท้อ และสาลี่ ซึ่งพวกเขาถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการเพาะปลูกผักผลไม้เหล่านี้ภายในจังหวัดเชียงใหม่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *