วันนี้ เรียกได้ว่าเป็น “วันแรง” หลังจากที่จันทรุปราคาเต็มดวงในคืนวันลอยกระทง มีความเชื่อที่ว่าหากใครได้ขอโชคจากพระราหูในคืนนี้ บอกเลยว่าการเสี่ยงโชคงวดหน้ารวยและปังอย่างแน่นอน สำหรับสายเสี่ยงโชคโดยเฉพาะ เป็นการขอโชคจากพระราหูในคืนที่จะมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาในวันที่ 8 พ.ย. นี้ โดยเริ่มขอโชคได้ในช่วงคราส คือช่วงเวลา 17.18 น. – 20.58 น. (แต่สำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ ให้งดขอโชคในวันนี้ไปก่อน) โดยเริ่มจากการจุดธูปดำ 8 ดอก จากนั้นให้หยิบกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้เป็นประจำขึ้นมา มองไปที่ดวงจันทร์ แล้วพูดว่า “ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล และวัน/เดือน/ปีเกิด)