Home ⁄ Uncategorized ⁄ น้ำนมแม่ สุดยอดสารอาหารช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองที่เพิ่ม 2 เท่า

น้ำนมแม่ สุดยอดสารอาหารช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองที่เพิ่ม 2 เท่า

สมองคืออวัยวะที่สำคัญที่สุดของทางด้านร่างกายคน เราใช้สมองภายในชีวิตประจำวันอย่างมากมาย เพราะว่าสมองคนเรามีเซลล์นับล้านเซลล์ด้วยกัน และการเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทกลุ่มนี้ เป็นเหตุให้สมองคนเราทำงานได้อย่างซับซ้อน รวมถึงควบคุการทำงานต่าง  ทางด้านร่างกายได้ ตัวอย่างเช่น การจดจำ การสื่อสาร และการแก้สมการยาก ๆ หรือการใช้ตรรกะทางความคิด และในการควบคุมความประพฤติ ทั้งนี้สมองจะมีการพัฒนาสูงสุดถึง 80%  ตั้งแต่ตั้งท้องถึง 3 ขวบปีแรก ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงต้องได้มีการเตรียมความพร้อมภายในการพัฒนาสมองด้วยทางโภชนาการที่มีคุณประโยชน์มากที่สุด เช่น นมแม่   ซึ่ง นมแม่ คือสุดยอดสารอาหารเพื่อทารก โดยองค์การอนามัยโลก และยินิเซฟแนะนำให้แม่ให้นมบุตร เป็นช่วงเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพราะว่าน้ำนมแม่มีสารอาหารที่สำคัญอย่างสูง จะมีอยู่ 200 ชนิดต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน อนุมูลอิสระที่จำเป็นสำหรับเด็กทารก โดยล่าสุด วงการแพทย์ได้ตื่นตัวเป็นอย่างมาก หลังจากมีกาค้นพบสุดยอดสารอาหารสมองที่ได้พบในน้ำนมแม่