Home ⁄ Uncategorized ⁄ ยอดภูเขาไฟสุนัข สูงตระการตาใจกลางป่าเขา อุทยานแห่งชาติโอโบ

ยอดภูเขาไฟสุนัข สูงตระการตาใจกลางป่าเขา อุทยานแห่งชาติโอโบ

ยอดภูเขาไฟสุนัข ถือว่าเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งกันเลย นั่นก็คือ The Pico Cao Grande ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีรูปทรงสูงผอม ตั้งตระการกลางป่าที่เขียวชอุ่มในวนอุทยานแห่งชาติโอโบ มีการตั้งอยู่ในประเทศเซาตูเมและปรินซีปี นอกจากชายฝั่งทะเลแอฟรกา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและตกเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลย ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ   เพราะว่ายอดภูเขาไฟสุนัขแห่งนี้ จะมีความโดดเด่นที่มีรูปร่างของภูเขาที่มีลักษณะสูง และผม เหมือนกับทรงกรวย มองไกล ๆ ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าคล้ายกับเจดีย์อะไรบางอย่าง แต่อันที่จริงก็คือยอดภูเขาไฟสูงเด่น ที่มีความสง่าอยู่กลางเกาะนั้นเอง โดยจะมีความสูงถึง 386 เมตร เหนือภูมิประเทศโดยรอบ ๆ ทำให้เราจะสามารถมองเห็นยอดเขาได้จากไกล ๆ เป็นเงากันเลย และยังจะสามารถเห็นได้แม้จะไม่ได้อยู่ในระยะทางใกล้ ๆ กันก็ตามบริเวณรอบ ๆ เขาไฟเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม ตัวอย่างเช่น ห่าต้นเฟิร์นยักษ์หนาทึบ ซึ่งบางแห่งก็เป็นพื้นที่ถนนทั่วไป มีการมุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟแห่งนี้