Home ⁄ Uncategorized ⁄ ถ้ำหินงอกหินย้อย ที่จะกลับเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์

ถ้ำหินงอกหินย้อย ที่จะกลับเป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์

หลักการค้นพบว่า ถ้ำหินงอกหินย้อย คือบริเวณเขาซำหมี ในหมู่ 1 และเป็นเขาโตกเหี้ย ในหมู่ที่ 11 อำเมอืงเพชรบูรณื โดยทีมสำรวจภายในพื้นที่เพิ่งทำการสำรวจภายในเบื้องต้นไปได้เพียงแค่ 3 แห่งร่วมกัน พร้อมยังมีการนำคณะนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ที่เป็นนายอำเภอเมือง เข้าไปทำการสำรวจชมภายในถ้ำ เพื่อที่จะทำการเตรียมวางแผนภายในระยะยาวหวังทำการบูมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ข้างในจังหวัดเพชรบูรณ์ จนได้มีการสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับคณะนาย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ถึงความงดงามและวิจิตรตระการตา แม้กระทั่งเตรียมวางแผนบูมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ กันเลย   ซึ่งปัจจุบันทีมสำรวจนำโดยนายวันชัย ศรีพิมพ์ ก็ยังมีการเดินหน้าสำรวจถ้ำธรรมชาติเพิ่มที่เติมเป็นแห่ง 4 และแห่งมรา 5 ภายในเขตพื้นที่บริเวณเขาซำหมี  ซึ่งได้มีการสำรวจถ้ำทั้ง 2 แห้งด้วยกัน เป็นเหตุให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนกันอีกด้วย สำหรับถ้ำหินงอกหินย้อย ที่กำลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งกำลังจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทงนายวันชัยได้พูดว่า