Home ⁄ Uncategorized ⁄ นายกรัฐมนตรี เตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบชั่วคราว ปี57

นายกรัฐมนตรี เตรียมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบชั่วคราว ปี57

ขณะได้มีข่าวด่วนออกมาว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายในห้องประชุม เตรียมยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2557 สำหรับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ และทีอยู่ภายในขั้นตอนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าได้มีการประกาศใช้ หลังจากองคมตรีได้เข้าพบเพื่อเป็นการหารือ ภายในกรณีสำนักราชเลขาธิการทำเรื่องมายังทางรัฐบาล สำหรับให้มีการปรับรัฐธรรมนูญ 3-4 รายการ ให้เป็นไปตามพระราชอำนาจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ข่าวนี้ตกเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย   นับได้ว่านายกรัฐมนตรี ได้มีการยืนยันมาว่า ไม่เคยมีการเลื่อนโรดแมปเลือกตั้ง  มีกรอบเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอนตามกฎหมาย คือ 240วัน และ 90 วัน ซึ่งทุกวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่า จะเกิดในเวลาไหน โดยทุกสิ่งก็จะเริ่มต้นเมื่อทางรัฐธรรมนูญสมบูณ์ แต่บางช่วงก็จะมีเหตุการณ์แบบพิเศษเข้ามา คือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเมื่อได้มีการเสร็จสินพิธีสำคัญนี้ ถึงจะมีการปล่อยให้ฝ่ายการเมือง ได้มีการเริ่มพูดคุย สนทนากัน เพื่อที่จะมีการเตรียมตัวคัดเลือกผู้สมัคร และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกันอีกด้วย ทำให้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจกันไปเลยก็ว่าได้ จนใครต่อใคร