Home ⁄ Uncategorized ⁄ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดที่มีนักท่องเที่ยวให้การเข้าชมเป็นจำนวนมาก

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร วัดที่มีนักท่องเที่ยวให้การเข้าชมเป็นจำนวนมาก

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีกลุ่มคนให้การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอยู่ในตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากทางตัวเมืองจังหวัดราว 28 กม. ที่เป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ได้มีการสร้างขึ้นในปี 2167 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่มีการประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความงดงามเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้มีผู้เดินทางแต่ละคนต่างก็ไม่พลาดกับการไล่ตามที่แห่งนี้กันเลย   ถือได้ว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ใครต่อใคร ต่างก็มีการติดตามกันเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจกับวัดแห่งนี้กันเลย เพราะทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท ที่เป็นบันไดเงิน บันไดทอง พร้อมกับบันไดแก้ว ที่ทอดลงมาจากสวรรค์หัวนาค ที่ได้มีเชิงบันไดหล่อด้วยทางสำริด เป็นนาค 5 เศียร โดยพื้นที่รอบ ๆ พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงราย เพื่อให้ผู้ที่มานมัสการได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลาย ส่วนทางพระอุโบสถ พร้อมกับพระวิหารต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบ ก็ล้วนมีการสร้างตามแบบศิลปกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเหตุให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง