Home ⁄ Uncategorized ⁄ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และการสนับสนุนการทำภาระหน้าที่

พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และการสนับสนุนการทำภาระหน้าที่

พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด เป็นประธานภายในการประชุมผู้บัญชาการทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยผู้บัญชาการทหารบก , ผู้บังคับบัญชาทหารเรือ , ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ ต่างก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมภายในครั้งนี้ โดยทางพลเดอกสุรพงษ์ ได้มีการพูดคุย ที่ได้มีการส่งเสริมในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กันอย่างเต็มที่ พร้อมกับเป็นที่สมเกียรติยศ   รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้ประสบ พร้อมกับทางการการสภาเกษตรกรไทยได้มีการแก้ไขปัญหาราคาเรื่องตกต่ำ ในขณะเดียวกันขอให้ทุกท่านได้มีการสนับสนุนในการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2560 โดยให้มีความสำคัญกับการเร่งด่วนในการฝึกการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม พร้อมกับการบรรเทาภัยพิบัติในตามนโยบายของทางพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการฝึก คอมบ้าโกลด์ 2017 พร้อมกับได้มีการสนับสนุนกำลังพล พร้อมกับยุทโธปกรณ์ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดี  ซึ่งทาง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์