Home ⁄ Uncategorized ⁄ เทศกาลพรมดอกไม้ Flower Carpets at Infiorata Festival เทศกาลที่มีความงดงามไปกับดอกไม้

เทศกาลพรมดอกไม้ Flower Carpets at Infiorata Festival เทศกาลที่มีความงดงามไปกับดอกไม้

เทศกาลพรมดอกไม้ Flower Carpets at Infiorata Festival เป็นงานเทศกาลที่มีขึ้นในประเทศอิตาลี ที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมในสไตล์ของยุโรปแบบโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากมาย โดยเป็นเทศกาลที่สำคัญอีกแบบหนึ่งกันเลย ได้มีการจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ที่เป็นช่วงภายในการเฉลิมฉลองที่เกี่ยวกับคริสต์สาสนา บนถนนข้างในเมืองของอิตาลี พร้อมกับได้มีการถูกปูไปเป็นกลีบดอกไม้แบบนานาชาติ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีความงาม ที่รูปร่างเหมือนกับเรขาคณิตแบบง่าย ๆ พร้อมกับดูมีความละเอียดลออมาก   ถือได้ว่าเทศกาลพรมดอกไม้ Flower Carpets at Infiorata Festival ที่ได้มีการสร้างดอกไม้ ผู้ที่เป็นสถาปนิกจะต้องมีภาพด้วยเซลล์บนทางเท้า ภายหลังนั้นก็จะมีการเติมเต็มไปด้วยสีสันของภาพเขียน ที่มีกลีบดอกไม้หลากหลายพันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดเส้น พร้อมกับในการลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีดอกไม้หลากหลายสไตล์ที่มีลักษณะสวยงาม พร้อมกับมีจุดเด่นเป็นอย่างมากมาย โดยจะมีการไล่สีจนทำให้มีรูปร่างใกล้เคียวกับของจริงกันเลย ภายในการลงสีด้วยการใช้กลีบดอกไม้ จะมีการใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสองหรือสามวัน จนกว่าจะมีการทำเสร็จแบบสมบูรณ์